Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w

Deklaracja dost臋pno艣ci

Wst臋p Deklaracji

Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 dost臋pno艣膰 swojej strony internetowej zgodnie z ustaw膮 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych. O艣wiadczenie w sprawie dost臋pno艣ci ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-20

Strona internetowa jest zgodna z ustaw膮 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych.

O艣wiadczenie sporz膮dzono dnia: 2020-09-20. Deklaracj臋 sporz膮dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz audytu firmy zewn臋trznej: Deltadev Joanna Micha艂kiewicz.

Na stronie internetowej mo偶na u偶ywa膰 standardowych skr贸t贸w klawiaturowych przegl膮darki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problem贸w z dost臋pno艣ci膮 strony internetowej prosimy o kontakt. Osob膮 kontaktow膮 jest Filip Fudali, fudalif@mco.krakow.pl. Kontaktowa膰 mo偶na si臋 tak偶e dzwoni膮c na numer telefonu 12 44 67 510. T膮 sam膮 drog膮 mo偶na sk艂ada膰 wnioski o udost臋pnienie informacji niedost臋pnej oraz sk艂ada膰 skargi na brak zapewnienia dost臋pno艣ci.

Ka偶dy ma prawo do wyst膮pienia z 偶膮daniem zapewnienia dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego艣 ich elementu. Mo偶na tak偶e za偶膮da膰 udost臋pnienia informacji za pomoc膮 alternatywnego sposobu dost臋pu, na przyk艂ad przez odczytanie niedost臋pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto艣ci filmu bez audiodeskrypcji itp. 呕膮danie powinno zawiera膰 dane osoby zg艂aszaj膮cej 偶膮danie, wskazanie, o kt贸r膮 stron臋 internetow膮 lub aplikacj臋 mobiln膮 chodzi oraz spos贸b kontaktu. Je偶eli osoba 偶膮daj膮ca zg艂asza potrzeb臋 otrzymania informacji za pomoc膮 alternatywnego sposobu dost臋pu, powinna tak偶e okre艣li膰 dogodny dla niej spos贸b przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowa膰 偶膮danie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 7 dni od dnia wyst膮pienia z 偶膮daniem. Je偶eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny niezw艂ocznie informuje o tym wnosz膮cego 偶膮danie, kiedy realizacja 偶膮dania b臋dzie mo偶liwa, przy czym termin ten nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 2 miesi膮ce od dnia wyst膮pienia z 偶膮daniem. Je偶eli zapewnienie dost臋pno艣ci cyfrowej nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny mo偶e zaproponowa膰 alternatywny spos贸b dost臋pu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odm贸wi realizacji 偶膮dania zapewnienia dost臋pno艣ci lub alternatywnego sposobu dost臋pu do informacji, wnosz膮cy 偶膮danie mo偶ne z艂o偶y膰 skarg臋 w sprawie zapewniana dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wy偶ej procedury mo偶na tak偶e z艂o偶y膰 wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dost臋pno艣膰 architektoniczna

Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Krak贸w.

Na teren Miejskiego Centrum Opieki prowadzi brama wjazdowa od strony ul. Jakubowskiego usytuowana przy p臋tli autobusowej linii nr 183. Przy bramie po lewej stronie znajduje si臋 portiernia, gdzie mo偶na uzyska膰 informacje o rozmieszczeniu poszczeg贸lnych pawilon贸w. Na wprost bramy ustawiono tablic臋 informacyjn膮 z map膮 pogl膮dow膮 rozmieszczenia infrastruktury na terenie Miejskiego Centrum Opieki.

Miejsca parkingowe dla os贸b niepe艂nosprawnych znajduj膮 si臋 przy pawilonie nr 5.

Dost臋p do ka偶dego z pawilon贸w z poziomu parteru umo偶liwiaj膮 pochylnie przystosowane do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych (umo偶liwiaj膮 wjazd na w贸zku inwalidzkim).
W bezpo艣rednim s膮siedztwie ka偶dego z tych wej艣膰 znajduj膮 si臋 windy osobowe (klatka schodowa) u艂atwiaj膮ce dost臋p osobom niepe艂nosprawnym (brak prog贸w, rozsuwane drzwi). Windy posiadaj膮 przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille鈥檃, a ponadto w wi臋kszo艣ci z nich komunikaty przekazywane s膮 g艂osowo. Osoby niepe艂nosprawne mog膮 swobodnie porusza膰 wewn膮trz budynk贸w Miejskiego Centrum Opieki dzi臋ki licznym u艂atwieniom przyjaznym osobom niepe艂nosprawnym: brak jest prog贸w pomi臋dzy pomieszczeniami, na korytarzach poszczeg贸lnych pawilon贸w rozmieszczono por臋cze, toalety przystosowane do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych, a pomi臋dzy poszczeg贸lnymi pawilonami na poziomie 1 pi臋tra zbudowano korytarz-przewi膮zk臋 umo偶liwiaj膮c膮 przemieszczanie si臋 bez wychodzenia na zewn膮trz.