Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w > Struktura

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Kierownik

Agata Wilkosz

艁贸偶ka

12

Kontakt

(12) 44-67-530

Przyj臋cia na oddzia艂

Zg艂oszenia do DDOM przyjmowane s膮 od 1 czerwca 2018 r. do dnia og艂oszenia o zamkni臋cia naboru.

Nab贸r do DDOM odbywa si臋 na podstawie skierowania oraz karty oceny 艣wiadczeniobiorcy, kt贸ra sporz膮dzana jest z zastosowaniem skali poziomu samodzielno艣ci Barthel.

Skierowanie mo偶e by膰 wydane:

 • przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjent贸w bezpo艣rednio po leczeniu szpitalnym 鈥 przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielaj膮cego 艣wiadcze艅 w szpitalu.

Karta oceny 艣wiadczeniobiorcy sporz膮dzana jest przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i聽piel臋gniark臋 ubezpieczenia zdrowotnego.

Powy偶sz膮 dokumentacj臋 wraz z formularzem zg艂oszeniowym i o艣wiadczeniem o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w聽Krakowie (pawilon administracyjny, I pi臋tro, pok贸j nr 122 - sekretariat) w dni robocze (od poniedzia艂ku do pi膮tku, za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od聽 8.00 do 15.00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skierowanie (PDF)

Karta oceny 艣wiadczeniobiorcy (PDF)

Formularz zg艂oszeniowy (PDF)

O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF)

Druki mo偶na pobiera膰 r贸wnie偶 osobi艣cie w siedzibie DDOM (pawilon administracyjny, parter).

Po zakwalifikowaniu Dziennego Domu Opieki Medycznej pacjent otrzyma informacj臋 o terminie rozpocz臋cia pobytu.

Krak贸w

Zasady kwalifikacji pacjent贸w

Wsparcie w DDOM skierowane jest do os贸b niesamodzielnych, w szczeg贸lno艣ci do os贸b powy偶ej 65 r.偶., kt贸rych stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wy艂膮cznie pod opiek膮 podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a聽jednocze艣nie nie wymagaj膮 ca艂odobowego nadzoru lekarskiego i piel臋gniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

 1. Do Dziennego Domu Opieki przyjmowani s膮 pacjenci z terenu Miasta Krakowa:
 • bezpo艣rednio po przebytej hospitalizacji, kt贸rych stan zdrowia wymaga wzmo偶onej opieki piel臋gniarskiej, nadzoru nad terapi膮 farmakologiczn膮, kompleksowych dzia艂a艅 usprawniaj膮cych i przeciwdzia艂aj膮cych post臋puj膮cej niesamodzielno艣ci oraz wsparcia i聽edukacji zdrowotnej, a tak偶e doradztwa w聽zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

聽 聽 聽聽 albo

 • pacjenci, kt贸rym w okresie ostatnich 12 miesi臋cy udzielone zosta艂y 艣wiadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego

聽 聽 聽聽 oraz

 • wymagaj膮cy, ze wzgl臋du na stan zdrowia, 艣wiadcze艅 piel臋gnacyjnych, opieku艅czych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagaj膮cy hospitalizacji w oddziale szpitalnym, kt贸rzy w ocenie skal膮 poziomu samodzielno艣ci (skala Barthel) otrzymali 40-65 punkt贸w.

艢wiadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach DDOM b臋d膮 obj臋te wy艂膮cznie osoby maj膮ce prawo do 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych na zasadach okre艣lonych w przepisach ustawy z聽dnia 27 sierpnia 2004 r. o聽艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z p贸藕n. zm.).

Ze wzgl臋du na charakter opieki 艣wiadczonej w DDOM, ze wsparcia wy艂膮czone b臋d膮 osoby korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej z zakresu 艣wiadcze艅 piel臋gnacyjnych i聽opieku艅czych w ramach opieki d艂ugoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ambulatoryjnych lub oddzia艂u dziennego oraz w聽warunkach stacjonarnych, a tak偶e osoby, w przypadku kt贸rych podstawowym wskazaniem do obj臋cia ich opiek膮 jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzale偶nienie (korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzale偶nie艅).

POBYT W DDOM JEST BEZP艁ATNY dzi臋ki finansowaniu ze 艣rodk贸w Gminy Miejskiej Krak贸w.

Lokalizacja

Pawilon administracyjny, parter.

艢wiadczone us艂ugi

DDOM zapewnia pacjentom opiek臋 medyczn膮 po艂膮czon膮 z kontynuacj膮 terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz proces贸w poznawczych. Do podstawowych kategorii 艣wiadcze艅 zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM nale偶膮:

 1. opieka piel臋gniarska, w tym edukacja pacjenta dotycz膮ca samoopieki i聽samopiel臋gnacji;
 2. doradztwo w doborze odpowiednich wyrob贸w medycznych;
 3. usprawnianie ruchowe;
 4. stymulacja proces贸w poznawczych;
 5. terapia zaj臋ciowa;
 6. przygotowanie rodziny i opiekun贸w pacjenta do kontynuacji opieki (dzia艂ania edukacyjne).

DDOM funkcjonuje przez ca艂y rok, we wszystkie dni robocze (tj. dni od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy), co najmniej 8 godzin dziennie, w聽godzinach od 7.00 do 15.00.

Jednorazowo w DDOM 艣wiadczenia udzielane s膮 maksymalnie 12 pacjentom. Czas trwania pobytu w DDOM jest ustalany indywidualnie przez zesp贸艂 terapeutyczny i nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶 30 dni roboczych i d艂u偶szy ni偶 90 dni roboczych.

Szczeg贸艂ow膮 organizacj臋 oraz zakres i聽zasady udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej okre艣la Regulamin.

Pacjenci korzystaj膮cy ze 艣wiadcze艅 w DDOM b臋d膮 mieli zapewnion膮 opiek臋 nast臋puj膮cego personelu (wielodyscyplinarnego zespo艂u terapeutycznego): lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii, piel臋gniarki pe艂ni膮cej funkcj臋 kierownik zespo艂u terapeutycznego, piel臋gniarki, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego, terapeuty zaj臋ciowego, psychologa, dietetyka, logopedy, farmaceuty.

DDOM dysponuje nast臋puj膮cym sprz臋tem medycznym: aparat EKG, rotor do 膰wicze艅 ko艅czyn g贸rnych, rotor do 膰wicze艅 ko艅czyn dolnych, st贸艂 do rehabilitacji, UGUL, zestaw do krioterapii miejscowej (pary azotu), st贸艂 do masa偶u, aparat do elektroterapii, aparat do terapii ultrad藕wi臋kowej, impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej cz臋stotliwo艣ci, impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej cz臋stotliwo艣ci, lampa sollux, laser biostymulacyjny ze聽skanerem, zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, ci艣nieniomierz, zestaw do reanimacji, gleukometr, stetoskop, kule 艂okciowe, laski, balkoniki, chodziki, w贸zki inwalidzkie, pi艂ki rehabilitacyjne, laski do 膰wicze艅, drabinki do 膰wicze艅, materace do 膰wicze艅.

Poza 艣wiadczeniami opieki zdrowotnej, pacjentom korzystaj膮cych ze 艣wiadcze艅 w DDOM zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wy偶ywienie, prowadzone b臋d膮 zaj臋cia dodatkowe, pozwalaj膮ce na zagospodarowanie czasu wolnego pomi臋dzy udzielanymi 艣wiadczeniami zdrowotnymi. W razie potrzeby, pacjentowi, kt贸rego stan zdrowia znacznie ogranicza mo偶liwo艣膰 poruszania si臋 zapewnionych zostanie bezp艂atny transport z miejsca zamieszkania do DDOM i powr贸t do miejsca zamieszkania w postaci zwrotu koszt贸w przejazdu pacjenta do wysoko艣ci okre艣lonej w聽cenniku bilet贸w II klasy komunikacji publicznej, obowi膮zuj膮cym na danym obszarze. Zwrot koszt贸w odbywa si臋 na podstawie okazanych bilet贸w.