Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > O nas

Misja

Tworząc misję wzięto pod uwagę następujące zagadnienia: jaki jest powód istnienia Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych , co jest nadrzędnym jego celem, do kogo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych chce dotrzeć, co może zaoferować, jakie elementy wyróżniają go spośród innych konkurencyjnych placówek oraz jakie są główne wartości cenione w organizacji.

 Sformułowana poniżej misja jest jednoznacznym komunikatem wskazującym wszystkim pracownikom Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych i jej Pacjentom kierunek, w jakim placówka zmierza.

„Naszym Pacjentom ofiarujemy ciepło rąk i serc oraz otwartość umysłów”

Powyższa misja jest uwiarygodniania na każdym kroku, w procesie jej realizacji. Myśl w niej zawarta stała się udziałem wszystkich pracowników, którzy zapoznali się z misją, rozumieją jej treść i poprzez swoje działania identyfikują się z nią.