Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Struktura

Oddział ogólny

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Urszula Pokojska

Łóżka

432

Kontakt

(12) 44-67-570

Przyjęcia na oddział

Skierowanie do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Należy je wraz z kompletem wypełnionych dokumentów złożyć do Działu Statystyki Medycznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267 (pawilon administracyjny, pok. 103, 1 piętro, osoba odpowiedzialna - referent ds. statystyki medycznej).

Lokalizacja

Oddział obejmuje 3 pawilony : I, II, III, IV.
W każdym pawilonie znajdują się odrębne odcinki pracy, odpowiadające kondygnacjom budynku tj. : parter, 1 piętro, 2 piętro.

Świadczone usługi

  • całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.
  • pomoc psychologiczna i logopedyczna
  • leczenie dietetyczne
  • terapia zajęciowa
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych
  • opieka kapelana oraz możliwość skorzystania z Kaplicy funkcjonującej w Zakładzie.

Uwagi

Przeciwwskazaniem do pobytu w MCO jest terminalna faza choroby nowotworowej (wskazana wówczas jest opieka hospicyjna) oraz ostra faza choroby psychicznej (wskazany pobyt na oddziale psychiatrycznym).