Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Struktura

Oddział psychiatryczny

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Elżbieta Ulman

Łóżka

84

Kontakt

(12) 44-67-561  lub (12) 44-67-562

Przyjęcia na oddział

Skierowanie do Oddziału Psychiatrycznego Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Należy je wraz z kompletem wypełnionych dokumentów złożyć do Działu Statystyki Medycznej Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Krakowie, ul. Wielicka 267 (pawilon administracyjny, pok. 103, 1 piętro, osoba odpowiedzialna - referent ds. statystyki medycznej). W ramach zaczerpnięcia informacji odnośnie przyjęcia na oddział, prosimy o kontakt pod numerem (12) 44-67-524

Lokalizacja

Oddział obejmuje: pawilon V. W pawilonie znajdują się odrębne odcinki odpowiadające kondygnacjom budynku tj.: piętro 1 i piętro 2.

Świadczone usługi

  • całodobowe świadczenie zdrowotne obejmujące leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu,
  • pomoc psychologiczna i logopedyczna,
  • leczenie dietetyczne,
  • terapia zajęciowa,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
  • opieka kapelana oraz możliwość skorzystania z Kaplicy funkcjonującej w Zakładzie.

Uwagi

Przeciwwskazaniem do przyjęcia do Oddziału Psychiatrycznego jest rozpoznanie u osoby uzależnienia.