Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno Hospicyjnej

Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno - Hospicyjnej


30-663 Kraków, ul. Wielicka 267

tel. ( +48) (12) 657-05-85

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS 0000099591

BANK PKO BP I O/KRAKÓW: 95 1020 2892 0000 5402 0017 2858

 Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno Hospicyjnej

Prezes

mgr Iwona Pieniążek.

Kontakt

telefon: (12) 657-05-85,
e-mail: paliatywna@op.pl

Informacje ogólne

Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia pacjentów znajdujących się pod opieką Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych . Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 ze zm. ) oraz Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz. U. nr 96 poz. 873), a także w oparciu o Statut Stowarzyszenia.

Lokalizacja

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na terenie Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267.

Zakres działalności

  • podejmowanie działań sprzyjających podnoszeniu jakości życia osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych poprzez ich integrację i aktywizację,
  • podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości leczenia i opieki nad osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
  • propagowanie roli instytucji opieki długoterminowej jako jednej z form pomocy osobom przewlekle chorym, starszym i niepełnosprawnym,
  • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego oraz pomocniczego zatrudnionego w instytucjach opieki długoterminowej oraz przeciwdziałania ich wypaleniu zawodowemu,
  • podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji działań, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia oraz leczenia, opieki i aktywizacji osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje

www.stowarzyszenie-krakow.pl

Ogłoszenia

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w okresie od 03 sierpnia 2012 roku do 02 sierpnia 2013 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Plik PDF (PDF)

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w okresie od 09 września 2013 roku do 08 września 2014 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Plik PDF (PDF)