Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Strefa pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacje medyczną udostępnia się na wniosek osoby zainteresowanej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopi.

Za wyżej wymienione usługi, Centrum pobiera opłatę zgodnie z tabelą.

W świetle art. 28 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Cemtrum udostępnia dokumentacje medyczną po raz pierwszy nieodpłatnie.

Lp. Nazwa Usługi  Cena jednostkowa brutto
1.   Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8,00 zł
2.   Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,30 zł
3.   Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,50 zł

 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

Udostępnianie dokumentacji medycznej.