Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Struktura

Zespół Psychologów

Kierownik sekcji

mgr Anna Skriwan

Kontakt

Kierownik sekcji:

e-mail: skriwana@mco.krakow.pl

Psycholodzy:

(12) 44-67-544
728 435 552

e-mail: psycholog.zol@gmail.com

Kwalifikowanie do konsultacji psychologicznej

Po przyjęciu pacjenta do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, każdorazowo lekarz prowadzący zleca przeprowadzenie konsultacji psychologicznej. Celem jej jest określenie profilu poznawczego i emocjonalnego funkcjonowania pacjenta, jego zasobów osobistych oraz środowiskowych, a także ewentualnych trudności, których może on doświadczać w sytuacji choroby i związanego z nią pobytu w placówce opieki instytucjonalnej.

Pierwszy kontakt z pacjentem ma również charakter psychoedukacyjny, służy przekazaniu informacji, które mogą pomóc choremu w lepszym przystosowaniu się do pobytu w placówce.

Na podstawie informacji zebranych we wstępnym etapie psycholog podejmuje decyzję o formie dalszego postępowania terapeutycznego. Kontakt z pacjentem odbywa się najczęściej przy łóżku chorego.

Lokalizacja

Oddział Ogólny
Oddział Psychiatryczny

Gabinety Psychologów:
pawilon IV, poziom -1
pawilon V, piętro 1

Świadczone usługi

  • diagnostyka psychologiczna,
  • konsultacje psychologiczne w ramach zespołu leczącego,
  • indywidualne spotkania terapeutyczne,
  • rehabilitacja funkcji poznawczych oraz komunikacyjnych,
  • prowadzenie zajęć terapii grupowej,
  • wsparcie rodzin pacjentów.

Uwagi

Sekcja zajmuje się również:

  • prowadzeniem szkoleń wewnętrznych dla pracowników,
  • prowadzeniem okresowych badań satysfakcji pacjentów i rodzin z pobytu w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych ,
  • koordynowaniem wolontariatu oraz szkoleniem wolontariuszy,
  • współorganizowaniem akcji mających na celu aktywizację oraz integrację pacjentów (zespół artystyczny, biblioteczka, imprezy okolicznościowe).