Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w > O nas

Historia Zak艂adu

W dniu 01.04.1964 r. decyzj膮 Prezydium Rady narodowej Miasta Krakowa, z inicjatywy literata krakowskiego Jana Kurczaba, zarejestrowany zosta艂 Spo艂eczny Komitet Budowy Domu Spokojnej Staro艣ci, kt贸remu przewodniczy艂 profesor Emil L眉chter.

Od pa藕dziernika 1968 r. rozpocz臋to budow臋 kompleksu Domu Spokojnej Staro艣ci, kt贸rego udzia艂owcami finansowymi byli m.in. Zwi膮zek Nauczycielstwa Polskiego, Huta im. Lenina, Rada Narodowa Miasta Krakowa oraz Narodowy Bank Polski. W lipcu 1970 roku powo艂ano Dyrekcj臋 Domu Rencist贸w nr 3 鈥濪om Spokojnej Staro艣ci鈥, kt贸rej przewodniczy艂 mgr Pawe艂 Kossak-G艂贸wczewski.

聽聽聽W latach 1970-1979 zosta艂y otwarte nast臋puj膮ce pawilony:

  • Pawilon I im. Zbigniewa Skolnickiego (24.11.1970 r.)
  • Pawilon II im. Jana Kurczaba (29.05 1971 r.)
  • Pawilon III im. Bronis艂awa Giendosza (14.08.1974 r.)
  • Pawilon Socjalny (30.12.1978 r.)
  • Pawilon IV, kt贸ry mie艣ci艂 r贸wnie偶 oddzia艂 Kliniki Geriatrii 贸wczesnej Akademii Medycznej im. Miko艂aja Kopernika, a kt贸rego ordynatorem by艂 prof. dr hab. n. med. J贸zef Kocemba (20.07.1979 r.)
  • przewi膮zki napowietrzne 艂膮cz膮ce pawilony (31.12.1979 r.)

聽聽聽Od pa藕dziernika 1971 roku rozpocz臋艂y prac臋 siostry ze Zgromadzenia 艣w. J贸zefa. Sw膮 pos艂ug臋 wykonywa艂y pod opiek膮 duszpastersk膮 parafii 鈥濵atki Boskiej Dobrej Rady鈥. O pa藕dziernika 1974 roku nowym dyrektorem o艣rodka zosta艂 mgr Tadeusz Ko艅czakowski.
聽聽聽W Domu Spokojnej Staro艣ci dzia艂a艂y: pralnia, kuchnia, sto艂贸wka, pomieszczenia terapii zaj臋ciowej, sala rehabilitacji, sala fizykoterapii, gabinet RTG, EKG, laboratorium. Ponadto w o艣rodku prowadzi艂 dzia艂alno艣膰 zesp贸艂 artystyczny 鈥濽艣miech Jesieni鈥 oraz biblioteka i gabinet fryzjerski.
聽聽聽W listopadzie 1979 r. po艣wi臋cono kaplic臋 pod wezwaniem 鈥濸odwy偶szenia Krzy偶a鈥, w kt贸rej pos艂ug臋 kap艂a艅sk膮 艣wiadczyli kapelani ks. kan. Jan Bednar i ks. Stanis艂aw B臋dkowski.
聽聽聽W czerwcu 1982 roku dyrektorem zosta艂 mgr Zdzis艂aw Moszczak, a od maja 1991 roku, po zmianach przepis贸w odno艣nie powo艂ywania dyrektor贸w w s艂u偶bie zdrowia, mgr in偶. W艂odzimierz Biel. Nowy dyrektor rozpocz膮艂 inwestycje maj膮ce na celu poprawienie warunk贸w bytowych pensjonariuszy i dostosowanie pawilon贸w do reali贸w XX wieku.
聽聽聽We wrze艣niu 1991 r., zgodnie z Zarz膮dzeniem nr 185 Wojewody Krakowskiego, nast臋puje zmiana statutu
i nazwy plac贸wki na 鈥濪om Spokojnej Staro艣ci 鈥 Zak艂ad Opieku艅czo-Leczniczy鈥. W jego sk艂ad wesz艂y 4 oddzia艂y dla przewlekle chorych, jeden oddzia艂 kliniczny i oddzia艂 dla sprawnych rencist贸w. Na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa zosta艂 powo艂any lek. med. Ryszard Palka.
聽聽聽W styczniu 1994, w oparciu o zarz膮dzenie nr 3 Wojewody Krakowskiego, nast臋puje kolejna zmiana nazwy na 鈥瀂ak艂ad Opieku艅czo-Leczniczy w Krakowie鈥. Zgodnie z dyrektyw膮 77/94 Wojewody Krakowskiego wyremontowano, wyposa偶ono i przekazano w listopadzie tego偶 roku do u偶ytku pomieszczenia dla Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej.
聽聽聽W listopadzie 1998 r. otwarto Oddzia艂 Internistyczno-Geriatryczny ZOL (dawna Klinika Geriatrii AM), kt贸ry dzia艂a艂 do 2001 roku.

聽聽聽Od stycznia 1999 r. nast膮pi艂a zmiana organu za艂o偶ycielskiego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego, kt贸rym zosta艂o Miasto Krak贸w oraz zosta艂a przez Rad臋 Miasta Krakowa powo艂ana Rada Spo艂eczna ZOL.
聽聽聽W kwietniu 2003 roku zosta艂 podpisany kontrakt z Ma艂opolskim Oddzia艂em Wojew贸dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie lecznictwa zamkni臋tego ZOL, a od listopada 2004 r. na opiek臋 oddzia艂u psychiatrycznego dla chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania.

Od 9.04.2003 do 31.12.2003r. dzia艂a艂 20-艂贸偶kowy oddzia艂 geriatryczny, kt贸ry, mimo podpisanego kontraktu, zosta艂 zamkni臋ty z powod贸w finansowych.
Od pa藕dziernika 2006 roku Dyrektorem Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego zosta艂 dr n. med. Janusz Czekaj, kt贸ry podj膮艂 si臋 nie tylko modernizacji plac贸wki, ale r贸wnie偶 zaj膮艂 si臋 popraw膮 jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug na rynku us艂ug medycznych. Podstawow膮 kategori膮 zarz膮dzania strategicznego jest Statut Zak艂adu oraz misja Zak艂adu i jego polityka jako艣ci.

聽聽 W Zak艂adzie nast膮pi艂y zmiany organizacyjne i personalne maj膮ce na celu dalsze podnoszenie poziomu 艣wiadczonych us艂ug piel臋gnacyjnych, opieku艅czych i leczniczych. Personel Zak艂adu systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, 艣ci艣le wsp贸艂pracuj膮c z Wydzia艂em Nauki o Zdrowiu Colegium Medicum i innymi wydzia艂ami Uniwersytetu Jagiello艅skiego.

聽聽 W roku 2015 rozpocz臋to realizacj臋 projektu maj膮cego na celu wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na budowie Pawilonu Nr 5 oraz przebudowie Pawilonu nr 3. Projekt pn. 鈥濸oprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudow臋 i termomodernizacj臋 Zak艂adu Opieku艅czo 鈥 Leczniczego w Krakowie鈥 wszed艂 w faz臋 realizacji w pa藕dzierniku 2017 r. kiedy to rozpocz臋to realizacj臋 rob贸t budowlanych polegaj膮cych na budowie Pawilonu nr 5. W lutym 2018 r. przedmiotowy projekt uzyska艂 dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego na lata 2014 鈥 2020. Zako艅czenie realizacji przedmiotowego projektu zaplanowane zosta艂o na grudzie艅 2020 r.

聽聽 W zwi膮zku z ci膮g艂ym rozwojem oraz rozszerzeniem zakresu udzielanych 艣wiadcze艅 zdrowotnych w szczeg贸lno艣ci poprzez realizacj臋 kolejnych projekt贸w zwi膮zanych z utworzeniem Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie oraz utworzeniem Centrum wsparcia opiekun贸w nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi na mocy uchwa艂y Rady Miasta Krakowa z dnia 10 pa藕dziernika 2018 r. zmianie uleg艂a nazwa podmiotu leczniczego z Zak艂ad Opieku艅czo 鈥 Leczniczy w Krakowie na Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

W dniu 30 czerwca 2019 r. w Miejskim Centrum Opieki zako艅czy艂a si臋 cz臋艣膰 projektu pn. Poprawa opieki geriatrycznej i termomodernizacja Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych zwi膮zana z realizacj膮 rob贸t budowlanych polegaj膮cych na budowie Pawilonu nr 5. W cz臋艣ci przeznaczonej na pobyt pacjent贸w w trybie stacjonarnym znajduj膮 si臋 w tym pawilonie oddzia艂y psychiatryczny i stacjonarny medycyny paliatywnej.

Od dnia 1 lipca 2019 r. zakres realizowanych w Miejskim Centrum Opieki us艂ug rozszerzony zosta艂 o Centrum wsparcia opiekun贸w nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie, kt贸re to rozpocz臋艂o swoj膮 dzia艂alno艣ci w zwi膮zku z otrzymaniem dofinansowania ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego聽 Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region sp贸jny spo艂ecznie, Dzia艂ania 9.2 us艂ugi spo艂eczne i zdrowotne, Poddzia艂ania 9.2.2 us艂ugi opieku艅cze oraz interwencja kryzysowa 鈥 zit.

Od dnia 1 grudnia 2019 r. nast膮pi艂a zmiana na stanowisku kierownika Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie dr n. med. Janusza Czekaja zast膮pi艂 艁ukasz Bartkowicz.

Obecnie Miejskie Centrum Opieki w Krakowie funkcjonuje w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie 艣wiadcze艅 piel臋gnacyjnych i opieku艅czych w ramach opieki d艂ugoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej i opieki psychiatrycznej i leczenia uzale偶nie艅. Opiek臋 nad pacjentami sprawuje profesjonalna kadra medyczna wszechstronnie wykszta艂conych i do艣wiadczonych lekarzy, piel臋gniarek, opiekunek i dietetyczek. W Centrum z pacjentami pracuje pr臋偶ny zesp贸艂 psycholog贸w, rehabilitant贸w oraz terapeut贸w zaj臋ciowych.