Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > O nas

Kierownictwo Zakładu

Dyrektor Naczelny

mgr Łukasz Bartkowicz

tel.: (12) 44-67-503
e-mail: l.bartkowicz@mco.krakow.pl

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa

lek. med. Dariusz Kubicz

tel.: (12) 44-67-509
e-mail: kubiczd@mco.krakow.pl

Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa

dr nauk medycznych i nauk o zdorwiu Anna Kliś-Kalinowska

tel.: (12) 44-67-508
e-mail: kliskalinowskaa@mco.krakow.pl

Główny Księgowy

mgr Marta Pabian

tel.: (12) 44-67-520
e-mail: pabianm@mco.krakow.pl