Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w > Struktura

PLAC脫WKA DZIENNEJ OPIEKI I AKTYWIZACJI

Kontakt

Plac贸wka Dziennej Opieki i Aktywizacji

tel. (12) 44-67-590

聽聽聽聽聽聽聽 728 402549

Wypo偶yczalnia sprz臋tu medycznego

tel. (12) 44-67-530

Zasady kwalifikacji pacjent贸w

Plac贸wka Dziennej Opieki i Aktywizacji oraz wypo偶yczalnia sprz臋tu medycznego dzia艂a w ramach 聽鈥濸rogramu polityki zdrowotnej z zakresu zwi臋kszenia dost臋pno艣ci do 艣wiadcze艅 piel臋gnacyjnych i opieku艅czych w Gminie Miejskiej Krak贸w w ramach dziennego lub ca艂odobowego pobytu dla os贸b niesamodzielnych niewymagaj膮cych opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekun贸w nieformalnych鈥.

Program skierowany jest do niesamodzielnych mieszka艅c贸w Gminy Miejskiej Krak贸w oraz do ich opiekun贸w nieformalnych.

Pacjent musi spe艂nia膰 nast臋puj膮ce kryteria:

 • pacjent jest osob膮 niesamodzieln膮 (ze wzgl臋du na stan zdrowia lub niepe艂nosprawno艣膰 wymaga opieki lub wsparcia w zwi膮zku z niemo偶no艣ci膮 samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z聽podstawowych czynno艣ci dnia codziennego)
 • pacjent ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Krak贸w
 • pacjent ma pond 60 lat
 • pacjent choruje na chorob臋 neurodegeneracyjn膮 (Choroba Parkinsona, Alzheimera, SM, zespo艂y ot臋pienne, stan po udarze m贸zgu)
 • pacjent nie wymaga hospitalizacji, nie korzysta ze 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej z聽zakresu 艣wiadcze艅 piel臋gnacyjnych i opieku艅czych w ramach opieki d艂ugoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach oddzia艂u dziennego lub w warunkach stacjonarnych, a tak偶e nie korzysta z us艂ug oferowanych w innych plac贸wkach dziennej opieki
 • pacjent nie jest dotkni臋ty chorob膮 psychiczn膮 lub uzale偶nieniem (poza faz膮 remisji)
 • pacjent nie jest osob膮 w terminalnej fazie choroby nowotworowej (poza faz膮 remisji)
 • pacjent nie jest osob膮 karmion膮 przy pomocy zg艂臋bnika, przetoki od偶ywczej
 • pacjent nie jest osob膮 ca艂kowicie niesamodzieln膮 tj. niemog膮c膮 korzysta膰 z us艂ug rehabilitacyjnych np. osoba le偶膮ca, z zaburzeniami 艣wiadomo艣ci, bez kontaktu logicznego itp.
 • pacjent nie jest osob膮, kt贸ra nie jest w stanie wyrazi膰 艣wiadomej zgody na pobyt w plac贸wce
 • pacjent nie korzysta r贸wnocze艣nie z us艂ug ca艂odobowych opieku艅czych w聽ramach pomocy spo艂ecznej (np. DPS, mieszkania chronione)
 • pacjent uzyska艂 w skali Barthel wi臋cej ni偶 40 pkt .

Opiekun nieformalny musi spe艂nia膰 nast臋puj膮ce kryteria:

 • opiekun nieformalny spe艂nia definicj臋 opiekuna osoby niesamodzielnej tj. jest osob膮 pe艂noletni膮 opiekuj膮c膮 si臋 osob膮 niesamodzieln膮, nieb臋d膮c膮 opiekunem zawodowym i niepobieraj膮c膮 wynagrodzenia z聽tytu艂u opieki nad osob膮 niesamodzieln膮, najcz臋艣ciej cz艂onek rodziny.
 • opiekun nieformalny ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Krak贸w

Dokumenty niezb臋dne do przyj臋cia do Programu:

 • formularz kwalifikacyjny wraz z ankiet臋 poziomu niesamodzielno艣ci, stanowi膮c膮 za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu
 • dokumentacja medyczna potwierdzaj膮ca wyst臋powanie choroby neurodegeneracyjnej (Choroba Parkinsona, SM, choroba Alzheimera, zespo艂y ot臋pienne, stan po udarze m贸zgu) 鈥 dotyczy os贸b ubiegaj膮cych si臋 o przyj臋cie do Plac贸wki Dziennej Opieki i Aktywizacji

Lokalizacja

Plac贸wka Dziennej Opieki i Aktywizacji, Pawilon nr 5 鈥 budynek B 鈥 parter

Miejskie Centrum Opieki Dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, 30-663 Krak贸w

Godziny dzia艂ania Plac贸wki:

Poniedzia艂ek聽 7:30 鈥 15:30

Wtorek 7:30 鈥 15:30

艢roda 7:30 鈥 15:30

Czwartek 7:30 鈥 15:30

Pi膮tek 7:30 鈥 15:30

艢wiadczone us艂ugi

Zakres udzielanych 艣wiadcze艅:

 1. Plac贸wka Dziennej Opieki i Aktywizacji zapewnia pacjentom opiek臋 medyczn膮 po艂膮czon膮 z聽kontynuacj膮 terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz proces贸w poznawczych. Plac贸wka zapewnia:
 • opiek臋 po艂膮czon膮 z terapi膮 i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz proces贸w poznawczych (opieka fizjoterapeuty, piel臋gniarki, psychologa, terapeuty zaj臋ciowego)
 • pomoc w podstawowych czynno艣ciach 偶yciowych oraz zmniejszenia deficytu w zakresie samopiel臋gnacji
 • udzia艂 w zaj臋ciach terapeutycznych, udzia艂 w zaj臋ciach podnosz膮cych sprawno艣膰 i aktywizuj膮cych do uczestnictwa w 偶yciu spo艂ecznym, organizacja czasu wolnego
 • posi艂ki oraz pomoc w ich spo偶ywaniu (w razie potrzeby)
 • transport do i z Plac贸wki Dziennej Opieki i Aktywizacji (dotyczy pacjent贸w, kt贸rych stan zdrowia znacznie ogranicza mo偶liwo艣膰 poruszania si臋; transport, ten 艣wiadczony jest wy艂膮cznie na terenie Gminy Miejskiej Krak贸w i nie obejmuje przenoszenia pacjenta do i z samochodu).

 1. Wsparcie edukacyjne polegaj膮ce na udzielaniu informacji, edukacji i poradnictwu (w tym psychologicznym). Powy偶sze dzia艂ania maj膮 na celu przygotowanie rodziny iopiekun贸w pacjenta do kontynuacji opieki w domu.

 1. Wypo偶yczalnia sprz臋tu medycznego. Jest to bezp艂atne wsparcie adresowane do wszystkich opiekun贸w nieformalnych os贸b niesamodzielnych zamieszka艂ych na terenie Miasta Krakowa.

Rejestracja

Osoby, chc膮ce wzi膮膰 udzia艂 w Programie proszone s膮 o zg艂oszenie si臋 do rejestracji Plac贸wki Dziennej Opieki i聽Aktywizacji Os贸b Niesamodzielnych przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie (Pawilon nr 5 鈥 budynek B 鈥 parter).

Rejestracja jest czynna od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 8:00 鈥 15:00

Program finansowany jest w ca艂o艣ci ze 艣rodk贸w Gminy Miejskiej Krak贸w.